Referencie

Realizované zákazky

Filtračné zariadenie v kameňolomoch / dopravné cesty ,triediče, silá / Filtračné zariadenie pri aspirácii obilnín / čističky, dopravné cesty, silá / Filtračné zariadenie v potravinárskom priemysle / plničky / Filtračné zariadenie v zlievarenských prevádzkach Filtračné zariadenie v zámočníckych a zváracích prevádzkach Filtračné zariadenie v stavebníctve Filtračné zariadenie v chemickom priemysle