Filtračné zariadenia

Ponuka výroby v oblasti vzduchotechniky

 1. Vývoj filtračných zariadení
  priamo na mieru a podľa požiadaviek zákazníka.
 2. Výrobu typizovaných filtračných zariadení.
  Filtračné odlučovače s kazetami / patrónami /, FP 1/2, 1, 2, 3, 4
  Filtračné odlučovače s hadicami, ktoré sa umiestňujú do rovnakých typov filtračných odlučovačov, akurát sa zvyšuje teleso filtra, FH 1/2, 1, 2, 3, 4
 3. Servis filtračných zariadení rôznych typov a výrobcov. či už sa jedná o zariadenia s mechanickým oklepom alebo PULS - JET systémom. Štandardná výkonová dimenzia vyrábaných zariadení je v rozmedzí 1000m3/h až 80 000 m3/h, nad 80 000m3/h je teleso filtra upravované na požadované množstvo podľa požiadaviek zákazníka.

Príslušenstvo k filtračným zariadeniam

 1. Zberná nádoba pod telesom filtra,
  ktorá tvorí jeho súčasť pri použití malých odsávacích výkonov napríklad do 1 000m3/h do 5 000m3/h a pri výskyte malého množstva prachových častíc ako je zváranie, pálenie, brúsenie a podobne.
 2. Rotačný podávač,
  ktorý je použitý na kontinuálny výpad prachu pri väčších množstvách prachových častíc, vo vzdušine alebo pri lepivých prachoch, ktoré majú tendenciu sa usadzovať na telese výsypky a tvoriť klenbu.
 3. Mechanicky ovládaná excentrická dvojklapka,
  sa používa vo väčších množstvách prachov vo vzdušine.
 4. Závitový dopravník s elektrickým pohonom,
  zakončený rotačným podávačom alebo mechanicky ovládanou excentrickou dvojklapkou, snímačom otáčok a spätnou blokáciou na chod radiálneho ventilátora. Použitie tohoto typu výpadu prachu je bežné pri veľkých filtroch s veľkým znečistením vzdušiny zachytávania prachových podielov v jednom mieste a to buď to Big - Bagov alebo kontajnera.
 5. Vibračné motory,
  ktoré sú umiestnené na stenách výsypky.
 6. Ventilátory,
  ktoré odsávajú znečistený vzduch mimo filtrovanú oblasť.
 7. Tlmiče hluku,
  okrúhle THK a hranaté THH.
 8. Vzduchotechnické potrubia,
  čierne zvárané / pozinkované SPIRO.
 9. Sušičky a vymrazovačky vzduchu,
  s automatickým odvodom nečistôt.

Spôsob regenerácie

 1. Unikátny PULS - JET systém,
  čo znamená, že čistenie filtračných patrón, prípadne hadíc alebo iného média je zabezpečované cez elektromagnetické ventily stlačeným vzduchom. Prevedenie ventilov: 24V alebo 230V. Dimenzia ventilov: od 1/2" do 2".