Filtračné elementy

Filtračné patróny

filtračné-patróny
  1. 1štandardné
  2. 2na potravinárske účely
  3. 3na filtráciu horúcich plynov do 450°C
  4. 4na odlučovanie olejovej hmly a emulzií

* Ø 115, 128, 150, 160, 228, 327, 600 mm
* v dĺžkach od 600 mm - 2000 mm, voliteľné nadstavbové prevedenie

Filtračné panely

filtračné-panely
  1. 1štandardné
  2. 2na potravinárske účely
  3. 3na filtráciu horúcich plynov do 250°C

* v dĺžkach 605 mm, 985 mm, 1205 mm

Filtračné hadice

filtračné-hadice
  1. 1štandardné prevedenie
  2. 2na filtráciu horúcich plynov do 250°C

* v dĺžkach od 600 mm - 4500 mm, voliteľné nadstavbové prevedenie

Filtračné tašky

filtračné-tašky

* filtračné tašky sa vyrábajú na mieru podľa zamerania a materiálovo sa zhodujú s filtračnými hadicami

Filtračné koše

filtračné-koše

* dodávané v dimenziách s priemerom 115 mm, 128 mm, 150 mm, 160 mm, 228 m, 327 mm

Filtračný materiál

polyestervlies polypropylenvlies papiervlies polyestervlies antistatik s PTFE - membránou Pristine von Gore s AL postrekom - antistatické polyesternadelfilz polyamidnadelfilz